×
MEDIACOM 24/7 Monitoring agent

stiahnuť

TeamViewer Quick Support:

stiahnuť

Profesionálna správa IT infraštruktúry

IT Outsourcing

IT Outsourcing

Plnohodnotne nahradzuje funkciu celého IT oddelenia a ponúka starostlivosť o:

 • Komplexná starostlivosť o IT infraštruktúru (počítače, servery, periférie, mobilné zariadenia, ktorá zahrňuje všetky súčasti ako hotline, 24/7 monitoring, IT manažment, servis, pravidelnú údržbu, osobné návštevy a konzultácie, know-how, správu licencií, záruk... ) bez obmedzenia hodín s garantovanou dobou zásahu od 2 hodín a so servisným pokrytím 24/7
 • Plnohodnotne nahradzuje funkciu celého IT oddelenia
 • Cena sa odvíja od počtu aktívnych užívateľov a od zložitosti infraštruktúry

IT ako služba (ITaS)

Kompletné zabezpečenie fungovania firmy bez serverovej infraštruktúry.

 • Obsahuje poštovú doménu s neobmedzeným počtom schránok, zdieľané úložisko, plnohodnotný balík Office 2013 pre každú pracovnú stanicu, všetky Office 365 funkcie (Sharepoint, LYNC, OneNote atď.), antivírus, zálohovanie, monitoring zariadení, vzdialenú správu a údržbu) platenú podľa počtu užívateľov / zariadení na mesačnej báze
Monitoring 24/7

Monitoring 24/7

Monitoring pracovných staníc a serverov prostredníctvom monitorovacieho systému.

 • Monitoring serverov, pracovných staníc a mobilných zariadení (smartphne/tablety) platený na mesačnej báze podľa aktívnych zariadení
 • Upozorňujeme na všetky problémy, ktoré by mohli nastať, ešte predtým, ako spôsobia väčšie výpadky systémov
 • V prípade potreby vieme vzdialene zasiahnuť a problém vyriešiť
Prenájom IT vybavenia

Prenájom IT vybavenia

Leasing výpočtovej techniky zahrňuje:

 • Komplexnú správu o prenajaté IT vybavenie
 • Jednoduché a zvýhodnené prepojenie so službami ITaS a Cloudovými službami Jeden mesačný poplatok za komplexné zabezpečenie IT vybavenia pre spoločnosť, žiadne ďalšie náklady
Cloudové služby

Cloudové služby

Komplexne zabezpečíme čiastočný alebo úplný prechod do cloudu.

 • Plnohodnotný antivírus (Vipre Antivirus) platený na mesačnej báze podľa počtu serverov a pracovných staníc
 • Zálohovanie do cloudu platené podľa množstva prenesených/uložených dát
 • Komplexná ochrana mailov (antivírus, antispam) v cloude platená na základe počtu ochránených poštových schránok
 • Webfiltering bez použitia drahých riešení, obmedzovanie a kontrola využívania internetu užívateľmi

Výmeny IT techniky

Organizačne a personálne

 • Zabezpečujeme pre veľké IT spoločnosti ako HP, DELL komplexnú výmenu pracovných staníc pri renewall, renews, migračných projektoch

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac?

Naše dlhoročné skúsenosti sú predpokladom k spoľahlivému partnerstvu!

Hore